20191215 133346 סגולה לאריכות ימים - קניית חלקת קבר בחיים  3

סגולה לאריכות ימים – קניית חלקת קבר בחיים 

אחד הדברים שמכוסים מבני אדם הוא יום הפטירה. לכולנו נדמה משום מה שנחיה לנצח. בשיר "אני חי!" של יעקב שוואקי הוא אומר (בתרגום מאנגלית): "אנחנו כולם רוצים לחיות לנצח, אבל שוכחים בין לבין לחיות את השבועות, הימים והשעות שיש לנו". רבי נחמן מברסלב היה אומר "אל תהיה זקן" הכוונה ללא התחדשות בחיים ובעבודת האלקים.

 ועוד היה מפרש את המילים: "ואברהם זקן בא בימים" שהזקנה של אברהם אבינו היתה שהיו לו ימים ארוכים, הוא נכנס ובא בתוך כל יום, ראה את האור והטוב שיש בו ופעל בו ככל יכולתו בפעולות נצחיות של מצוות ומעשים טובים שבין אדם לחברו בין אדם למקום וקידוש השם, ולכן הוא זכה לאריכות ימים – הימים שלו היו ארוכים. במקום אחר מפרש את הביטוי: "ימים ארוכים" מלשון ארוך וגמיש, כמו גומי. כשהציור הוא שבתחילת כל יום, היום נראה קצר, כל המטלות שיש לנו לעשות נראות לנו כבדות משקל וגדולות עלינו ואין לנו כח לפעמים, אך על ידי שאנחנו מאריכים ומותחים את היום, אנחנו מצליחים להוסיף בו עוד ועוד תוכן משמעותי ואור לנו ולסביבתנו.

 להאריך את היום הכוונה, למתוח אותו, באופן שבכל רגע אני אומר לעצמי: מה עלי לעשות עכשיו?! ולהיות נוכח במאה האחוזים (או כמה שאפר על כל פנים) באותה משימה שיש לפני כרגע, מבלי להעסיק את מוחי ולדאוג על משימות נוספות שבמהלך היום. וכך לעשות כלפי המשימה הבאה וכן הלאה, כלומר לחיות את הרגע באופן כזה שבסוף היום אתה מוצא שהיום שלך היה מלא, ארוך וגדוש בעשיית טוב.

וביחד עם זאת, רואים ששאלת "במה הארכת ימים" כלומר איך זכית לאריכות ימים? או: תן לנו סגולה לאריכות ימים, וכיוצא בזה היא שאלה שעמדה על הפרק מדי פעם, ויש לכך התייחסות רובת בחז"ל, כשמלמרבה הפלא, או לא, כמספר החכמים הזקנים שנשאלו באותה שאלה: "במה הארכת ימים?" כך מספר התשובות! כל אחד ענה את התשובה, מהי אותה פעולה טובה שעליה הקפיד במהלך חייו, שבזכותה זכה לאריכות ימים. וייתכן שרוצים לומר לנו חז"ל בכך שיש הרבה סגולות שגילו לנו גדולי ישראל וכולן נכונות.

 או באופן אחר שאולי הוא פשוט אופן נוסף לפירוש זה: שחז"ל לימדו אותנו, שאם אדם מכוון את ליבו לה', כבר "לך אמר ליבי" (פירש רש"י: "לך בשליחותך. כלומר הלב מדבר לפעמים בשליחותו של מקום ומורה לו את הדרך בעבודת ה'. עיין לקוטי מוהר"ן תורה קנו), ומורה לאדם את הדרך מהי אותה מצוה ייחודית שתוכל לזכות אותו לאריכות ימים של עבודת ה', ומגלגלים זכות על ידי זכאי.

אחרי כל זאת, נכתוב כמה מהסגולות שגילו לנו חכמינו זכרונם לברוכה, כשענו לשאלה "במה הארכת ימים":

במה הארכת ימים?

רבי יהושע בן קרחה: "מימי לא הסתכלתי בדמות אדם רשע"

רבי עקיבא: "מימי לא קיבלתי מתנות ולא עמדתי על מדותי וותרן בממוני הייתי".

זקן אחד (מובא בספר חסידים תתקצ"ד): ""לא דברתי מעולם בבית המרחץ ובבית הכסא ואפילו דברים של חול אע"פ שמותר, והואיל ועשיתי גדר ותוספת, הוסיפו לי על שנותיי". 

רבי חיים פלאג'י: פלך השתיקה מזכה בזקנה ושיבה.

רבי פרידא: "הייתי הראשון שהגיע לבית המדרש, ולא ברכתי לפני כהן"

עוד מדברי חז"ל:

מי שמשלים פרשיותיו עם הציבור, לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום כל פרשת שבוע, מאריכים לו ימיו ושנותיו.

המאריך בתפילה – מאריכים לו ימיו ושנותיו

סגולה לאריכות ימים – קניית חלקת קבר בחיים 

סגולה נוספת ופחות ידועה, ואולי גם קצת מפתיעה היא לקנות חלקת קבר בחיים. מדובר על אדם שהגיע לגיל השלישי, או ילדים להורים שהגיעו לגיל זקנה, ורוצים לכבד אותם במתנה של אריכות ימים. הסגולה היא לרכוש חלקת קבר, בעוד האדם חי. בשביל זה צריך להתקשר עם קבלן ירא שמיים שבונה מצבה יהודית בצורה טובה, ויידע איך לעזור בכל הפרוצדורה המנהלתית מול הגורמים השונים.

מעשה אבות סימן לבנים, אברהם אבינו לימד אותנו מסר לדורות, כשהשהה את קבורתה של שרה אימנו עד שרכש בכספו חלקת קבר. שחשוב מאד שהאדמה שבה אנחנו נקברים תהיה קנויה לנו כדת וכדין.

מובא בספרים שרכישת חלקת קבר מחיים היא סגולה לאריכות ימים, וראיתי בשם הרב שמואל אליהו שליט"א בנו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שמהאיסור "לא תתגודדו (לא לסרוט את הבשר עד זוב דם בשעת פטירת אדם קרוב) בנים אתם לה' אלוקיכם" ניתן לראות שככל שאדם יותר קרוב להקב"ה, עד שחש את עצמו בן של רבונו של עולם, הוא יודע שהעולם הזה הוא רק תחנת מעבר, והוא מכין את עצמו לעולם האמת בלי פחד אלא מתוך הכרה והכנה איכותית בכל רגע בחייו, חיים ארוכים מלאי תוכן ומשמעות נצחית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן